Bulgaria
service-image
Поддръжка и оптимизация на соларни станции
Професионален одит на битови и индустриални слънчеви електроцентрали с всякакъв размер и сложност. Качеството на соларната станция до голяма степен зависи не само от професионализма при монтажа й, но и от навременната проверка за неизправности. Обръщайки се към специалистите по този въпрос, получавате максимално качество на работа, което гарантира висока ефективност на производството на електроенергия в бъдеще.
Обхватът на работата по техническия одит на соларни електроцентрали от Green Energy P&C може да включва, ако е необходимо, следните услуги:
- анализ на инверторни данни
- термовизионна оценка на състоянието на СЕС
- търсене на " горещи точки "
- проверка на състоянието на изолацията и клемните връзки
- оценка на качеството на монтажа
- и още много.
В случай на откриване на неизправности или неправилна работа на SES, тогава са възможни следните действия:
Ремонт на SES. Ремонтът на соларната станция включва възстановяване на функционалността на отделни елементи на соларна централа или при необходимост тяхната подмяна. Резултатът е напълно работеща, високоефективна соларна електроцентрала.
Оптимизиране на работата на SES. В някои случаи, за значително повишаване на ефективността на соларната електроцентрала, може да се наложи промяна на монтажните параметри на панелите: ъгъл на наклон, позиция, брой стрингове и др. Нашите специалисти ще намерят най-добрия начин да подобрите работата на Вашата соларна централа.
Настройка на SES.Правилната работа на инвертора, който обединява соларни панели, измервателен уред, обща мрежа и батерии в една система, е възможна само ако е правилно конфигуриран от квалифицирани специалисти. Сервизните инженери на Green Energy P&C имат значителен опит и необходимите знания за изграждане на соларни електроцентрали, базирани на компоненти от всички известни производители. Това е гаранция, че с наша помощ вашият SES ще може да постигне най-добри резултати!
Трябва да се отбележи отделно
Работим както със соларни централи, изградени от Green Energy P&C, така и със соларни централи на други фирми. Отделно трябва да се отбележи, че навременният технически одит не само елиминира рисковете от неочаквани неизправности, но и е напълно необходим от гледна точка на пожарната безопасност.
За подробно изчисление на цената на услугата, моля, свържете се с нашите мениджъри.
contact-image
СВЪРЖИ СЕ С НАС
Телефон